Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN. v

dierbaar Menfchenbloed, zon , door de zwaarden des Oorlogs , niet yergooten worden.

6 STogt ieder, die ziek tiaar den Naam van Christ u s noemt, door zijnen wandel, tooncn , het eigendom van Christus te zijn , om alz.no, te leeven en te fterven , in Hem !

Dit zaligend doel wordt in dit Deel der Stichtelijke Gezangen, ten toon gefpreidt, en is.de wentch van mijn hart! —

Verheug u dus, ó Christenheid! Met dces mijn Stichtelijke Zangen; 't Is al mijn' lust, mijn ziclverlangen,j

Tot eer van de Oppermajesteit, En uwer zielen heil, te 'leeven;

Ziet gij mijn zwak, ziet ook mijn dool,

• Zoo zult gij, met een rein gevoel, Verrchooning aan mijn feilen gceven!

J. H A Z E TT , Cs. Zoon.

ylmflcldam, 26 Noveml?. 1798.

L IJ S T

Sluiten