is toegevoegd aan uw favorieten.

Stichtelijke gezangen, ontleend uit Den peinzenden Kristen, van Petrus Broes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9i RAMPEN DES OORLOGS-

'k Herdenk met vreugd, aan dien roemwaarden dag, Toen Neêrlands Volk, door Dogger sbankfche Helden,

Den Brit verfloeg. en 's Lands gefchondenvlag, Met eeuwgen roem, op de Oceaan herftelden;

Eene Eerezuil zij in mijn hart gefticht, Voor Beminck, en zijn dapp'ie tochtgénooten,

Die zelfs hun bloed, tot 't jongste levenslicht, Voor de eer des Lands, en 'sVijand'svalvergrooten,

STOF

Dan, neen mijn oog ftort, weenend, traan op traan» Mijnbloedendhart, haakt naarhet eind'van ftrijden,

Wanneerwordtzwaerden fpiets, tenietgedaan? Hoe lang moet 't Volk, door folteringen, lijden?

Dus vraagt mijn ziel, bij iedren Oorlogs-kreet. En ach! zij ziet geen Vreéölijven bloeien!

Zoo lang 't bederf, nog helfche Wapens fineed, Blijft hart en oog, van weedom, overvloeien! ~