Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•8^4 DE HEDENDAABSCH!

Wiit gij u diesweegens beklaagcn ? Zier gij dan niet , dat even weinig als een voet een voet kan zijn , zonder de diensten van cenen voet te doen, even weinig ook gij, zonder des noods dit alles te ondergaan, een mensch , een lid van een Gemeenebest kunt weczen; en wel, in de eerfte plaatfe, een lid van dat Gemeenebest, dat God en Hemel» hngen en Menfchen, in deszelfs wijden krirg, be* vat; in de tweede, een lid dier kleinere Maatfchappij, tot dewelke gij, als Burger, behoort, en die als 't miniatuur, 't verkleind af beeldzei der eerstgenoemde grootere Maatfchappij is?

N. Maar waarom eischt dan deeze Maatfchappij, dat nu eens ik, in een moeilijk pleitgeding, betrokken worde ; dan weer een ander zig, op zee , in lijfsgevaar, begeeve; een derde, door een misfehien onregtvaardig vonnis , ter bailingfehnp, verweezen worde; anderen wederom hunne gezondheid , anderen hun leeven verliezen?

Ph. Om dat het niet mooglijk was, dat, met zulk een lichaajn, in zulk eene waareld, met zulke metge-

Sluiten