is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 1$

CAROLINA.

ja, ik bemin hem — en toen gij deeze bloemen \veg wierpt.... ach! ik dacht hem zelf... (Zij wil haar1 vader omarmen?)

walsing; haar afwijzende. Gij verzint u. Gij bemint den Majoor niet.

carolina. Vader! — meer dan mijn leven.

w a l s i n g. Bezin u het is zeker niet zoo.

carolina.

Vergiffenis voor het berouwhebbende meisje • goedhartigfte vader! vergiffenis! de liefde.... da magt ...

w a l s i n g.

Ik zeg u: het is niet zoo ! gij weet, wat ik u ge. zegd heb.

carolina; ootmoedig. Ik weet het, ik weet het! (met een"fmeltenden toon

van berouw.)

Vader!

walsing; hert zijn gezigt af. carolina; tegen Eduard en Maria. Ach! Hemel!

w a l s i n g.

Ik heb het mij tot eene wet gemaakt, om de neiging mijner kinderen niet te boeijen. Maar te dien tijde bad ik u — uit liefde tot u — geen vader kon B a drinr