Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betreffende de esthlanders en letten. 521

dat de zon de maan opëet; — nog tegenwoordig maken zij eenen man van ftroo op Nieuwjaarsdag, aan wien zij de kracht toekennen, om hen voor wilde dieren te befchermen, en te bewaren voor veepest.

goden der letten.

Ockopirnus de God des hemels en der aarde, swaijstick, de God des lichts , ausweijtus, die der gezondheid, autrimpos, de God der zee' post rim pos , die der rivieren, pergrobios fchenkt gras en kruid , pelwitor is de God des rijkdoms, perkunos, die des donders, pokulus, die der hel en van den nacht, pusch kaijtos, die der planten , bloeiiems en gewasfen, (hij woonde ouder den vlierboom, die hem heilig was, en thands nö* zeer geëerbiedigd wordt.) Berftuken waren kleine aardmannetjens of bedienden der Goden. Mercopete de God der Regenten. Hun eerlte feest vierden zij ^ ter eere van serzenbij, (den God der dranken) met bier. In Augustus vond 'er een tweede feest plaats , waar bij een bok of ftier werd geofferd. Bij voorgenomen reizen , vooral ter zee, werd den Goden geofferd, zij goten wasch in fchalen en perkunos kreeg eene zijde fpek.

godinnen.

Perkunos vrouw, welke de zon, wanneer zij moede en beftoven van het wandelen is, in de badftoof, en 's morgens gezuiverd en frisch wéér voor den dag doet komen, (perkuno tati) aurka, de Godin der ondergaande zon, betzla, de Godin van den avond, breksta, de Godin van den nacht, ligizca, die der éénsgezindheid, pizia, de Godin der liefde of vrijers , casdona die der hazelnoten, dugnai, die van meel en deeg. Budintaja wekt de flapenden, austeija, de Godin der bijën, gabie, die der ratten. De Veegoden waren kierpizus en zijn medehulp silinizus, die tevens het mos bewaakten. Walgi en wal gin a, die der koeijen en lammeren, ratainiza, de God der paarden, kinkis die der zwijnen en biggen, pesze'jus, die der hoenderen en kiekens, sentis en michu tule, ftie der vervverij.

Kk 5 Wat

Sluiten