is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij jesus hemelvaart. *3l

vastig uw vriend. Verblijdt u in zijne heerlijkheid. Denkt veel aan zijne Hemelvaart, en bereidt u, door zijne leer te betrachten , en zijn aangebragt heil deelachtig te worden, om hem, in den ftaat der onbewolkte heerlijkheid, te volgen. Zijn jongfte zegen , hoorbaar over zijne Vrienden uitgefproken , in de lchaduw der Olijven, ftrekt zich ook uit tot ons allen. Wij zijn ingezegend tot eindeloze zaligheid, voor zoo ver wij door liefde, vrede, en geloof, met jesus verëenigd zijn.

*t Olijven lommer blijft ons hart verkwikking bieden.

Juicht, juicht, verdrukte deugd! De Christen, moé getreurd, kan hier zijn leed ontvlieden,

Hier wek een bron van vreugd. Verheerlijkt' Levensvorst! de Christen volgt uw flappen,

Ter eeuw'ge glorie, na. Maar de aller eerfla, der met glans omdraaide, trappen,

Staat, ginds, op Golgotha.

Ja , waarlijk, wie hier met tranen zaait, zal eenmaal juichende, inöogften. Jesus moest onbefchrijfbaar veel lijden ; het onfchuldige bloed ontvloeide zijne aderen , toen hij, aan het kruis gefolterd, met Godlijke grootheid , het uur des doods verwachtte. Maar zijne zege^praal verrukte den hemel, vertroostte de worftelende natuur, en wekt eeuwig, eeuwig, onze lofzangen.

Geduld dan in het lijden, fterflijke Natuurgenoten! —de verwachting fcheeniert op de donkere paden, gelijk de lieflijk troostende maan, in het eenzame bosch, wanneer zij den verdwaalden het einde van zijnen eenzamen weg doet aanfehouwen.

De hoop doet lentegroen ontluiken,

Op 's levens donkre paên. Ja, 't roosjen bloeit aan doorneflruiken;

De morgendond breekt aan. — Mijn tesus waakt voor mijn belangen;

Zijn liefde kent mjjri kracht, 't Gejuich moet bang gefchrei vervangen,

Terwijl ik 't fterfüur wacht, 'k Zal ftaamlend van uw glorie zingen,

'k Noem u, mijn God, mijn Heer. Eens kniel ik, in volmaakter kringen,

Aanbiddend voor u neêr.

P4

eis»