Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 PROEVE VAN EEN BEKNOPT HISTOR. WIJSG. TAFEREEL

hefd°w^deZ«fe„b^ Ztrdd Vf de ^oottt, uitgebreid-

* mooglijk, moest zijn. Dat' twerdvSlcS 'd t der ".roo eeSof ggi fC'7feIen ^ gevon&nï

VnMio-^ b rC?C daadliJ'k aanwezig zijnde wereld taeniffVuidig natuurlijk en ^«/^ kwaad* voorhanden z i Sr

van het 2h£ ïS? a's121oodanig «er wel ten beste &tïïeKrd>r ;a;mzie" V;l" ee" "nder'Ved I !

3kh«^i«^

eenelyn tusfch yan ftJ2?g

d fWeZün' als dan ook a"e derze ver deeS tuï

Se«en?^ïe|fger ^ de ^tftebnenzig inoesten. Maai het volge met, dat, vermids <wn ,Wt

geen vLSffiii0 -ne We lijn kan'tzen?"^t liS dewii! n,8? ee" 0",V0 nmkt gedeelte zon kunnen v^gegd^^

SJ^tf? Maad; «"«ö

Maao?,?SZ k.k!"?/ot de wereld der geesten. Werktal MÏr bï^^"1* weSSe«°*« door de Surd,t , t kwaad, ten aanzien van het

Saarl ff ' w 2.et'2Ich bren»L''niets mi»der dan

SftS« HfrHldS;eUCin *an,deP arm » darmede de «üet aantast, gefthiedt naar werktuiglijke wetten, en is,

als

Sluiten