is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over den hoofdzwijmel of de duizeligheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zo eenen ftaat'te brengen, dat zij niet aileen bij herhaaling van zodaanigen indruk; maar ook van die 'er Hechts eenige gelijkenis naar heeft, in den zelfden toeftand kunnen geraaken. Anders is het met de overige werk¬

tuigen des lichaams en hunne verrichtingen gelegen. Men kan zich verfcheiden maaien door de maag te overlaaden eene braaking veroorzaaken , of door eene koude te vatten, zich eenen buikloop op den hals haaien, zonder dat nogthands der maage of de darmen, na dat de oorzaaken ophouden, eene geneigdheid tot deze toevallen bij blijft. Het is niets ongewoons, dat zekere deelen met de hevigfte en hardnekkigfte ontfteekingen zijn aan gedaan, en na dat de oorzaak is weggenomen niet de minfte gefchiktheid voor die toevallen behouden, ja zelf wanneer foms de oorzaak, waar door die ontftaan zijn, aanwezig is, 'er niet eens van worden aangedaan; 'er zijn zo, gelijk bekend is, zekere tegennatuurlijke veranderingen , aan welke de deelen van ons lichaam volftrekt maar een maal onderhevig, en op geene wijze vatbaar zijn, om die ten tweede maale te ondergaan, als b. v. de gefchiktheid der fappen tct de kinderziekte en mazelen: Daar en tegen is aan den anderen kant niets gewoonlijker, dan dat eene door fchrik, vreeze, ergernis of andere gebreken in de levenswijze