Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§4

GESCHIEDENISSEN DEO.

Nederlanden, welke eenen inval in Artoïs, Luxemburg en Henegouwen deeden , in welke Landfchappen dc Franfchen eenige Steden veroverden. —* Het Keizcrlyk Leger onder bevel (taande van Emanuël FUibert, Hertog van Savoyen, werd verfterkt door da tegenwoordigheid van Karei zclven , en de maniclmp , die hem verzelde. By Rcnti viel , ten nadeele van den Keizer , een hevige veldfiag voor , ook mislukte Karei een voorgenomen canflag op Metz. ——• Ter zee viel mede een hevig gevcgt voor, in de Hoofden , tusfehen Calais en Douvres. Eene vloot van twee- en twintig Nederlandfche Oorlogfchepcn keerde in de Maand Augustus uit Spanje naar het Vaderland.

Voor Douvres ontmoetten dezelve negentien groote en zes kleine Franfche Schepen , die op het eerfte gezigt de Nederlandfche Schepen zogtcn aan te klampen en te bemagtigen. , De Nederlanders, die meest bezorgd waren voor hunne Koopmanfcbappen, die zy iuhadden, ontweken den vyand, fleunende op hun grof gefchut 5 doch zy

kon-

Sluiten