Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAO 1604.O ••VEREEXIGDE NirnERLAN-WiX.

kg,- werd door ty/W* aanpast, doch, fchoon hy i„ »t b,,in van 't gevegt e«w* wonde bekwam, ontving hy |,C!n z0 UT1? dat zelf met meer dan honderd dc'

zynen bet leven 'er by 'm febooten, cn dc Galeien zeer gehaavend, de vlugt naar Siuis

uamen. prins ManrUs oudermm mi m

tweeden nmle het beleg van 's Hertogenbosch, d-ch moest die Stad even als te voo.

ren, weder verlaaten. Me£ den aan-

vang van het volgend Jaar 1604 werd het Lezer weder naar Vlaanderen gevoerd, en Maurits veroverde met hetzelve Tzendyke, Aardenburg cn andere fterkteus, cn na zig van de vaarten de Zoute, en de Zoete ver! zekerd te hebben, floeg hy het beleg voor Sluis, hetwelk inmiddels door Albertus fterk van Volk voorzien was, doch Maurits huif acn invoer van mondkost belettende, moesc de Stad zig in de maand van Augustus aan hem overgeeven, waar in hy groote» buit behaalde, en onder anderen twee GaLeien met haare Rocifiaaven, beflaande 'm byna 1400.Man, waaronder v,eie Turken exx

K 2 M*9.

Sluiten