is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p5 GESCHIEDENISSEN DER

„ Vrienden of Voorflanders ook onder de „ Raaden hadden , nooic geftraft wierden". cl}Zt Kortom, hoe meer men de zaa¬

ken onderzogt, hoe meer algemeen da fchuld gevonden werd, -- 11 - Kievit raakte eerst in Augustus 1689 uit de gevangenis, hebbende zyne Dochter aan het Land 20,000 gulden betaald, om hem los te krygen, zynde hy een Maand tevooren, by vonnis der Rigtereu, eerloos en meinëedig verklaard, in verdubbelde voldoening van het geen hy ten onregte getrokken had, verwezen, eu ten eeuwigen dage gebannen uit de Ver-

eenigde Gewesten. Zes der gevangen

Kommifen zaten tot in 1689 , wordende toen

eerst gevonnisd. Drie van hun werden

meinëedig en eerloos verklaard, en voor altyd gebannen. De eerfte daarënboven verwezen in eene boete van 6000, de tweede van 4000, de derde van 2000 guldens of openbaare geesfeling, zo die boete niet binnen drie Maanden werd opgebragr. De

vierde moest 2000 guldens boete betaalen ,

en