is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENiGDE NEDER.LANÖEM.

ook hier plaats in een huis op de Haarleminer-Dyk. In 'y Hage werd het huis van eenen Paruikemaaker, om die zelfde reden, genoegzaam afgebroken, waartegen door het Hof van Holland en door den Stadhouder eene ernftige waarfchuwing werd gedaan. De Regenten liepen mede niet

vry. In de meeste Steden, ja zelfs in den Haag, werden daaglyks fpot- en fchimpfchrifcen geftrooid, waar in veelen derzclven voor niet minder dan voor Landver-

raaders werden befchuldigd. Om de

rust in de Steden te bewaaren, of 'er des noods gebruik van te maaken, was 'er, op voorflag van zyne Hoogheid, door de Staaten beflooten, tot het aanwerven van 100 Vendels Waardgelders, elk Vendel van 100 Koppen, om, volgends inhoud der bekendmaaking, te dienen, nevens het gewoon Krygsvolk, ter beveiliging van de Provincie. Dan, 'er werden niet boven de

4000 geworven. Hier, daar nog de meesXI. be r,u D tc„