Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIE- EN. ZESTIGSTE GESPREK,

INHOUD*

GtvoTgen van ÏPrimfin dood. Zyn Zoon m* verfcbeide Voorrechten befcbonken. — foor* tegens de hefmtttlyk$ Ziekte. — Suhfidie^T.aclaat met EngelW en Poe, Jen. Ontwerp voor ^ Treepen van

den Staat. Affcheid van den Evgelfcben

Gezant è'Airotta. De jengt prfnJt

van Oranje aan >t hoofd der Haogfhe Scbut* - tcry , werd Ridder van de Kousfehand. De Vrouwe Gouvernante > neemt zitting in de Ihoge CellegVên. — Franfche n

ÏÏngen bier te Lande. . , Do,d M

eemge voornaam. Lieden. — Schikking cp de Recht,etffening in Friesland. — KUuw Regiementin Groningen. De ^gfcbr

Schuttery met een Gouden Beker befcbon* ken. — Handbaaving der I„laK(i/i Suffix, II. d £ e l, A 3 r

Sluiten