Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S12 GESCHIEDENISSEN DSE

zelve het gemeen tot deezen euveldaad op •geftookt had , of ten roinflen de vernieling van het Kerkhof met vermaak zoude aangeaien hebben. Dewyl de Wethouderfchap de Burgers dus wantrouwde , gaf dezelve aan de Soldaaten van het Gaarrdfoen van Arnhem bevel om het Kerkhof te bezetten, en het gemeen met geweld van daar te dryven. Dit bevel wierd door de Burgery der Stad zeer euvel opgenomen , als oor« deelende zelve daar toe nader dan het Krygsvolk gewettigd te zyn, welk misnoegen in een zeer korte tyd zodaanig toenam, dat de Buigery, nu ongeroepen, in, de Wapenen verfcheen , om het Kerkhof te bezetten. Ondertusfchen wilden de Soldaaten zig van het Kerkhof niet verwyderea, waardoor zy eerst met de Burgers aan 't fchelden, ca daar na , in 't midden van den nccht, aan 't Haan geraakten De Burgery weerde zig in dit geval zo dapper , dat het Krygsvolk, fcliooa , zo gezegd wierd, fterker in getal dan de Burgers, egter uit. elkander gedreven wierd, na dat een Gra-

na:

Sluiten