is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI ER ENTAGÏIGSTE GES-P REK»

INHOUD.

Oproer te Arnhem. — Burger Vergaderingen te Delft. — Gefthil met de Noord-Americaanen over de Belastingen. <• ■ Vlucht yan de Vaandrig yan der Hoop. Brief yan denzelven aan den Preftdent yan den Krygs» raad. — Handelingen yan de Staaten yan He'land. Hevig gefchil ter Staatsverga. nering. — Infohryving te Amfleldam -yoor het Corps yan den Rhyngraaf yan Salm.—

Voorzorg tegens Prinsfen Verjaardag.- .

Befchuldig'wg tegens drie Afgevaardigden ter Staatsvergadering. Gefchil onder de

D 4 yyf