Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£21 GESCHIEDENISSEN DER

den, waar na zy federd naar de Staaten de» Konings van PruUfe* gezonden, en aldaar in de Vesting Spandau en elders opgelloten wierden en als Krygsgevangen behandeld, terwyl te Parys de Medailje welke aldaar ter eered van den Heer de la Fayette geflagen was J door Beuls handen verbroken wierd, en den] Geseraal Luckner, welke zig , door een Brieften voordeele van de Heer de la Fayette, verdagt gemaakt hsd , het Bevel over 't Franfche. Leger ontnomen , en zulks aan den Generaal Kellrrman opgedragen wierd. Veclen beklaag-' den egter het ongelukkig lot van de la Fayette,; die zig in de Americ aan fche Oorlog, als eeri iweekeling van den grooten Washington zeer^ beroemd gemaakt had, zo als ook het droc« vig noodlot van den Heer d'Averhoult, zf> bekent in de Nzderlandfche Onlusten van deris Jaare 1787. (*) by veelen niet minder mede» Iyden verwekte.

Z, Wat

f*) Qefchiedenisfen der Vereenigde NedéiÊ Undenh'tkort, XVII DeeLBladz. 183enz»

Sluiten