Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 OESCHSEDENISSEN DBR

den kwam. Maar was het in Frankryk zelve nu eenigszins in rust,

V. Ja 5 het fcheen dat de val en dood van den Dwingeland Itohespierre her zo deerlykdoor hem gefolterd Gemeenebest de aangenaame kalmte weder bezorgt had. Daaren». hoven hadden de Vereenigde Staaten van Noord America, een blyk van hunne agting voor het nieuwe Franfche Gemeenebest aan den dag gelegd, door het zenden van een voorraam Lid uit hun midden de Hter James Mouroy, naar Parys, alwaar hy door de Nationale Conventie erkend zynde, de volgende aanmerkelyke Redevoering in dezelve deed:

Burger Prefident en Vertegenwoordigers van het Franfche Volk !

„ Myne toelaat ing in deeze Vergadering,., voor bet oog van de geheele Franfche Natie, [want alle de Franfche Burgers worden hier vertegenwoordigt ,] om erkent te werden als Vertegenwoordiger van de Amerioaanfeke Republiek 9 doet my gevoeliger aan

dan

Sluiten