is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLAD WYZE R.

ï yreds ,te hewerfeen 249. flaat een veertien,

jaang beltand voor 259. pLonis be Eerste, Broeder van Dirk de Vierde, word Stadhouder van Westfries, land II. 105. helpt zyn Broeder in deszelfs oorlogen icö. word Graaf van Holland 114. Oorloogt tegens den Bisfciro van Utrecht, en zyn Bondgcnootcn ritf verflaat zyn vyanden by Hemert ïïT. word lafhartig vermoord. 118. FLOais r>e Tweede, word'Graaf van Holland IJ. 134, flu/t eer. verbond met Keizcr Hennk de Vyfde 138. fterft. 139. Floris d3 Derde, word Graaf van Ho'Isnd 11.151. vestigt de Tol te Geervliet ikr raakt in oorlog met de Vlamingen i%6. yerkrygt Oostergo en Wtstergo ik% «er» bind zig met de Graaven van Kleef en Gelder id. worl door de Vlamingen se. vangen rs8. ontflagen 159. oorloogt5 tegens de Westfnezen. id. vereenigt zig met zyn Broeder den Bisfchop van Utrecln tekens dezelven 167. onderfteund zyn Broeder" tegens de Brabanders i5i. trekt naar *c Heihg Land en fterft aldaar. 162. Floris ds Vierde, wo d Graaf van Holland II. 175. trouwt Magteld van Brabahd 180 oorloogt tegens de Stadingers 181. word in oen fteekfpel gedood 182. Flork be Vyfde, word Graaf van Bdiïsnd II 191. Voogden van denzei ven ¥0 be. oorloogt de Friezen 193. vind zyn Vaders