Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

GEDICHTEN

HET KINDERLIJK GELUK.

Jk ben een kind,

Van God bemind, En tot geluk gefcliapen.

Zijn liefde is groot; 'k Heb fpeelgoed, kleedren, melk en brood, Een wieg om in te flapen.

Ik leef gerust;

Ik leer met lust; ■ Ik weet nog van geen zorgen.

Van 't fpelen moê, Sluit ik mijn oogjes 's avonds toe, En flaap tot aan den morgen.

Geloofd zij God, Voor 't ruim genot Van zooveel gunstbewijzen! Mijn hart en mond Zal Hem, in eiken morgenflond, En eiken avond prijzen.

Sluiten