Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORKINDEREN. 29

'k Heb dikwijls water uit een' bron, Met meerder fmaaks gedronken,

Dan ooit de wijn mij geven kon, Bij bekers ingefchonken.

En is de dag voorbij gegaan,

Zie ik den avond rijzen, Dan hef ik eens een liedjen"aan,

Om mijnen God te prijzen.

Nu, lieve kinders! leef als ik;

Verblijdt u in Gods zegen! Zegt, dankend, ieder oogenblik,

Wat heb ik veel gekregen!.

Welk een lief en aardig liedje!

Hoe behaagt en treft het mij! Mogt ik leeren zoo te leven,

Vergenoegde man, als gij.

DE GOEDE EERZUCHT.

EENE KLAGT VAN DAANTJE.

A ch mij! ik ben verdrietig, Ik heb den prijs verloren ,

Sluiten