Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ROOS J m

Be nagregaal mee blyie klanken, De leuw'fik met zyn toon-geluit,

Hoord mén vernoegt hun Schepper danken, t Lokt elk van zya rustbed uit. bis.1

De vink en veel meer andere dieren, Men keod een ieder aan zyn taal, Zy doen elkaar een zoet verhaal»

±.n weeten alles te verderen, De vyver voï van vis, Het is doj* wel gewis*

t Is alles tot geneukt,

1 ot 's menfehen lust en' vreugd.

a*..!c aanfcÖouwèn* dezer dingen;

Ontmoete ik myn Siels-vriendin, In voel myn bloed ia de adlen fpringen

Want ik hanr tederlyk bemia. bis, i* wenschte haar een goede morgen»

Myn tweede ziel op deeze aard,

Gy zyt myn tog het meefte waard, a-ast ik ëcez* bloem aï zonder zorgen»

©p uwen boezem drtikk*

Gy zyt myn tot geluk-, Ontrange op trouw myn haad, <~»y fchoontfe van hec fond.

Wel jager dat zal rtooil gebeuren, Myn eer die is myn weel meer vtaartL

Al deeze bloem vol ihaije kleuren? Een ander daar a oog op flaard. bis. w, ? 00* we5Se Wöömen fcaenktn; Want eene Maagd, bboofd van eer. Voegt nimmer by een . edel heer, * zoud op my tog nooil rfcikes.;

Sluiten