Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv INLEIDING.

oorfpronkelijk volk, vertoont zich, voor* namelijk in hunne behandeling omtrent de vrouwen in het algemeen, en in het bijzonder met opzicht tot hunne gevoelens omtrent de waardije van eenen ongerepten Maagddom.

De Slavifche Oosterlingen vorderen , met eene harde geftrengheid, de eerftelingen der liefde, en bewaren het in den bruidnacht met bloed bevlekte laken als een heilig bewijs hiervan. — De mannen van Mongolifchen afkomst, hiertegen, bieden vrouwen en meis. jes den vreemdelingen, ter omhelzing aan, en llooten hunne Bruiden met de grootfte verachting' van zich, wanneer zij bij het eerfte genot der liefde nog eenen ongebaanden weg vinden, en de Indiaan werpt zich voor zijnen Priapifchen God neder, en dankt denzelven in den diepflen eerbied voor de eervolle weldaad van zijne fchoone ontmaagd te hebben l

Het

Sluiten