Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5 )

De te groote beweeging, over het geheele lichaam, maakt eene overmaad van beweeging.

Wen dezelve te fterk naar een zeeker gedeelte van het Lichaam bepaald word, maakt zulks eene opéénhooping.

Wen dezelve geheel ontbreekt, word hier door een flilftaan der vochten gebooren.

Eindelijk kan het ook gebeuren dat den invoer of het uitvloeiden van vochten uit, of naar zeeker gedeelte, belet word, waardoor weder andere Ziekten voorkomen.

Over de verdeeling en het onderfcheid der Ziekten.

De afloop van -iedere Ziekte word gemeenlijk in vijf perken verdeeld.

ï. In het begin, of wanneer de Ziekte een aanvang neemt.

2. In deszelfs aanwas, of wanneer dezelve aanhoudend toeneemd.

3. In deszelfs fland, wanneer de Ziekte op zijn hoogfte gevorderd is, en noch af, noch toeneemd.

B 5 4. In

Decurfuu Stadia.

Ptïticipium.

Augmtn* turn.

Statuit

Excefus in mot».

Congefiio. Stagnatie.

hfluxus Efluxus,

Sluiten