Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en DROOME N. 27

een requifitie, Fox noemt ze de laatste infpanning der Engelfche krachten,

EEN ANDERE LORD.

Het volk mort luide, noemt u een' Ministerieelen tyran, cn die nog .bovendien met de natie den fpot drijft, en door zulke gevvelddaadige afpersfingen en mishandelingen der Engelfche conftitutie, dc vijanden de vriendfchappelijkile ontfangst op het eiland bereidt.

pitt, (Jagchende?) De natie heeft het recht om te fpreeken en te fchimpen, indien ze maar opbrengt; ik moest het mij immers ook laaten welgevallen, dat geduurende de procesfie naar dc St. P;:uis kerk, toen het plegtige dankfeest wegens de overwinning van Duncan gecelebreerd werdt, men mijne equipagie met drek wierp en mij zelfs infuiteerde, onderwijl dat de Dames mij de bewijzen heurer toegenegenheid gaven,

EERSTE LORD.

De nieuwe. Republiek maakt zich met alle ernst tot cenc landing gereed, en met eene ftandvastigheid, die, indien dezelve gelukt, voor ons van een kwaad voorteken kan zijn.

pitt,

Sluiten