Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerdere, gelyk wy hoopeh , zalige Mannen en Vrouwen , hebben wy ons beieverd zo naauwkeurig op ie geeven als 'er in eenigen anderen Jllmana^ie vinden zyn j gelyk wyinsgelyks de juistheid in acht neemen by het aantoonen der Maan-Qtiartieren, en wat onze Weer-Voorzeggingen belangt, hierin zyn wy even zeer ervaaren , als de beste Giskundige ^lmanakmaak,er.

Misfchien denkt Gylieden , dat dit grooifpraak is : tïeen , Leez.ere,fen t Wy zyn niet minder dan grootsch in t lpieeken. Zyn 'er eenigen onder Uheden , die dit by haarc eigene hoedanigheden afmeeten, wy kunnen er met tegen. Ontmoet men in ons werk een geringen misflag, wy verzoeken 'er veilchooning voor. Het « zal ons tot vermaak \erftrekken, dat andere Leden onzer Kunne , want er zyn veel vernuftiger en begaafeer onder, dan wy zyn, dezelve ver-

be-

Sluiten