Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&4 Regenboog,

227

Vader.

Dit hebt gij' dan mis, cn zult niet naauwkeurig gezien hebben. Er zijn zeven kleuren, welke in deze orde voorkomen: violet, purper, blauw, green, geel, oranje, rood; indien er twee regenboogen ftaan, woiven die kleuren in eene omgekeerde order gevonden. De laatste boog wordt veroorzaakt door den weerichijn des eersten.

Keetje.

Gij fchijnt ook vastteftellen, dat het regent9 als er een regenboog ftaat, doch ik heb denzelve wel bij droog weer gezien.

Vader.

Het regent altoos, wanneer wij dien boog zien, doch niet altijd op die plaats, waar wij ons bevinden; ook moet de zon fchijncn, en die fchoone boeg wordt altoos tegen over de zon door ons gezien. Wil ik u nog eens eene bijzonderheid zeggen, welke, veele menfehen niet weeten, en zonder bewijs niet geloven zullen.

Keetje.

Als 't n gelieft vader!

Vader.

Wanneer gij een regenboog ziet, cn iemand ftaat eenige treden ageer u, of voor u, dun K 6 denkt

Sluiten