Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C io ,)

0ïmiïerdam> aIIe ten balf-2 uur. eeil Markt-

Van Haarlem,

°6 £q Jdr"9 van J4 Maart tot 3 Octobr. 'S more ten Hoorn,

Winters ten 3 uur 4 » maar s

Op ^fierdam van ï April tot 30 Septbr. Ï793 tea 4,9,i, half 4 en 10 uur, over Prrmw„r • ' 5Q * en half3 uur. over £rfjra en'*n,6* S uuren, tot Monnihkendam ^sMonnikkendam ten Van 1 Octobr. 1792 tot Ultimo Blaart r4n« Ten 5 , 9 en J uur over Prtrm re„™ ten 6 iVSü fc.ip " over en Monnikendam* Te", uuren

Ge'i'k ,0ct«'Jr;.l79i tot 31 Maart 1793.

' 111 «*• laa£fte hj«, doch Maand, en Vrijd. h

morg.

Sluiten