Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wagen, namentüjk Maand. Woensd. en Vrijd.van A.nfter» dam na den Haag; en Dingsd. Dond. en Saturd. van den Haag na Amiterdam ; doch bij befloten watet alle dagen een Wagen. De vragt is binnen in ƒ 4- : 18; en voor in f 4 I x6; als mede voor een Kind dat op de fchoot zit de helfc van de viagt, buiten het pasiagiegeld. Het Coirpt wordgehoud. te Amft. in de Beursftr. in No. 19» Ten huize van C. Guit» alwaar ook befleld worden d« Afgen. Postwagens voor vier en zes perfoonen en PostChaifen na den Haag en andere plaatze; en 't Compt. in den Haag ten Huize vau J. Custers, in de hooge Nieuwftraar.

Rotterd. bij beil. wat. een W. ten 8 uur van de Reg. Breft.

Utrecht, rijdt bij beil. water dagelijks s'morg. ten 9 uur een jpostw. van de Reg. Breeft. En een dito van '« Ucr. Veer op de Achtergragt bij de Utr. Poort. Alsmede Maand. Dingsd. Vrijd. en Saturd. een Pakwagen ten half 10 van 't Cingel aan het Markt of Schïetfch. Veer.

van ALKMAAR op

Haarlem en re rug, alle morgen ten 9 uur.

van AMERSVOORT op

Zwol en te rug. Dingsd. s'morg. ten 7 uur. van den BOSCH op * Antwerpen, alle Woensd. s'morg. ten 8 uur een Tour» Kar en Zond. te rug.

Maa/iricbt.9 van 14 April tot if Sept. s'morg. ten *§ Uur. Van 16 Sept. tot 13 April met Poort openen.

Nijmegen en te rug, Dingsd. en Vrijd. S'morg. ten7uur.

•Utrecht, van 1 April tot 30 Sept. Maand. Woensd. en Saturd. s'morg. ten 6 uur.

van GOUDA op 1 Rotterdam en te rug, van half Maart tot uit. Sept. s'fflorg, ten 6, 8, 10 en 12 uur, namid ten half 3, 4, 5 en 5 uur. Van pmo. 0&. tot half Maart s'morg. ten 7, 9, en \i uur, nam. ten half 3, 4, en f uur. Ook Dingsd. nam. ten 4 of 5 uur nog een Wag. rijdt af aan de Poort.

Schoonhoven en te rug. Van half Maart tot half O&ob. tfmorg. ten 6 en nam. ten 4 uur. Van half Óók. tot half Maart s'morg. ten 7 en nam. ten 3 uur. Rijdt af aan de Stads Doelen.

van HOORN op JEM&vfeffl en Mtdsnblik cn te rvgt dagelijks.

Sluiten