Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VADERL. GESCHIEDENISSEN. 2°9

tigde Koppenhagen , waardoor Karels uitzicht op de üecnfche Kroon verijdelde: Appingadam ging aan Schenk over, ook het Slot te Wedde,'en Koevorden, dus viel het geheele plan ten nadeele van den Paltzgraaf uic, maar Karel verkreeg, ten koste van veel fchats, aanzienelijke bezittingen. Nu werd de tocht naar Deenmarken geftaakt, en eenen Vrede getroffen met de Uecnen, waardoor den Koophandel op nieuws het hoofd opbeurde.

Hec duurde echter niet lang, of 'er ontftouden nieuwe onlusten mee de Franfchen, waarmede den Hertog van Gelder famenfpande : de Kaperijen op Zee, deeden veel .nadeel aan den Handel, doch de Zeeuwfche Kapers zetten hun dien euvelmoed betaald, waar door de Franfchen in zoo verre tot rede gebracht werden, dat zij de Haringvangst vrij fielden , geduurende den Oorlog. Intusfchen gelukte het de Keijzer, om den Hertog van Gelder, door het fluiten van een verdrag, zich van den hals te fchiüvcn, door aan hem eene groote fomme gelds, afteflaan, waar van de last 1 al

Sluiten