is toegevoegd aan uw favorieten.

De patriottische dame in colere of De vrouwelyke salet-bezoeken, na de moode van de tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 99 y

,K verwaande fchepzel bezat, zig daar mede %> ten hoogden vereerd, getrouw en dankbaar „ aan den ftaat daar voor betoond zou „ hebben: Dog zulke denkbeelden kwaa-

men nooit in zyn hart op! het was te vol „ vannyd,atgunft, fpyten wraakluft, om in „ het zelve eenig gevoel voor de waare be„ langen van zyn Vaderland te doen huis„ veften. Alle zyne beüuiten en raadgevin„ gen waaren enkel daar heenen gericht, „ om de Edelen van den lande en allen, „ die den Vorft of den Adelftind toege„ daan waaren, te dwarsboomen; al wier5, den derzelvcr maatregelen nog zo nuttig „ en heilzaam voor het land en *t volk be-

vonden,- hy misgunde hun de eer om iets ,5 ten beften van den ftaat te verrichten, en „ wift door zyne geveinsde zucht voor de „ glorie van 's lands Souverein, zeer veelen

over te haaien om *t oor aan zyne voor,, ftellingen te leenen, en met hem in te „ Hemmen om dezelve werkftellig te maaker».

„ Hy verzon iets by afweezentheid van „ den Vorft, waardoor twee zyner boven;J dryvende hartstochten; namelyk boogmoe^ G 3 „ en