Aardige en vermakelyke joe, joe, joe. Waar mede gespeeld [...] werd de nieuwste liederen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar