Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i,2 De EDELMOEDIGE VRIENDSCHAP;

Van een' getrouwen vriend, uit al myn hart, verricht: Dan, fints ik kennen leerde uw fchoonheid, deugd en Zyn myn geringe oplettendheden, (zeden , En wat my de eer en plicht van vriend of voogd gebiedt, Niet meer om Blandforts wil, maar u alleen gefchied.

c orali.

'k Verdien uw tederheid, met reden, Want ik bemin u, met zo veel vermaak.

nelson.

Hoe gy ?

Hoe Corali! bemint ge my ?

corali.

Ja Nelfon, 'k heb u dit oprechtelyk beleeden.

nelson.

Ach! Corali!

.corali.

Gy fchynt verleegen en ontfteld... Of hoont myn vriendfchap u ?

nelson.

6 Neen; maar 't geen my kwelt, •En maalt in myn gedachten, Betreft een rechtsgeding , iets, dat ik graag zou trachten, Te ftellen in een meer of min voordeelig licht. rcorali.

Dan is dat rechtsgeding misfchien van groot gewigt.

HEL-

Sluiten