Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3 >

zeiven gezien : zij deelen dus hunne Kinderen hunne aanmerkingen daar over mede ; tooncn hun de gevaarlijke klippen aan, waar op hun tijdlijk en eeuwig welzijn kan fchipbreuk lijden , en gecven hun ecne handleiding, op welk ecne wijze zij den besten weg kunnen vinden.

Wanneer de Kinderen nu deeze goede aanwijzingen niet met de behoorlijke naauwkeurigheid volgen , wanneer de bevelen der Ouderen hen niet alleen niet behaagen, maar zij zich haasten om het tegendeel daar van te doen, zoo hebben zij het hunne ongehoorzaamheid alléén te wijten , wanneer zij op verkeerde wegen ftruikclen en vallen.

Laat het dus uwe grootfte zorg zijn, 6 lieve Jeugd 1 om gehoorzaamheid jegens uwe Ouderen uittcoeflenen ; denk ftceds aan het woord der waarheid, hetwelk u daar voor een lang leven op de aarde belooft, en denk daar bij ook aan den vloek, welken de wijze Schepper er op gedreigd heeft , wanneer gij de pligtcn omtrend uwe Ouderen durft verwaarloozen: De oogen , die den Vader befpot , of de gehoorzaamheid der Moeder veracht, die zullen de raaven der beekei; uitpikken, en des arends Jongen zullen ze eeteti.

Welke fmerten, welke zorgen , welke angsten heeft eene Moeder met haare Kinderen ! Zij verbetert hunne natuurlijke gaaven , en geeft zich alle 'rsoeice om ze deugdzaam te maakea; wanneer

ziek-

Sluiten