Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 33 >

•Dit verftoorde het hoogmoedig Meisjen; zij) trok heuren arm te rug, en zeide: ,, neem u „ wat in acht , dat gij mijne kleederen niet kreukelt. "

Bij deeze woorden ftak zij 't hoofd in de hoog. te, zette haar borst voor uit, en trok haar neus op, even of ze zeggen wilde: hoe durft een Burger Meisjen, als gij, bet jen! zijt, u zoo gemeenzaam met mij aanftellen.

,, De ftoflc van mijn kleed," voer zij voord, „ is zeer kostbaar; mijne Moeder heeft dezelve ,, uit Braband laaten komen, omdat ik met een ,, gemeen Burger Meisjen niét gelijk zou ftaan. ,, Ach! het is onverdraaglijk , dat me» zien ,, moet , dat gemeene Burger Meisjens , de ,, kinderen van geboorte in alles naar aspen! Ik ,, bekwam bij dit kleed ook deeze juwcelen. „ Zie, ze zijn door den Hof-juwelier gemaakt. ,, Welk een Goudfmit heeft uwe brazeletten ge„ maakt? — er is waarlijk niet voor een penning ,, fmaak in. Gij weet dat ik op 't Concert van

, den Graaf B. zing, en dat ik zeer fchoon ,, zing ? — Ik fpijsde voorleeden week bij den , Graaf K. en deeze zeide , dat ik eene ftem als , een Engel had. Hij fprak ook een geruimen , tijd Fransch met mij, en verzekerde , dat ik

, het Fransch zoo charmant fprak als of ik in

, Frankrijk geboren was. " Zij fprak Fransch tegen beijen, daar deeze

Sluiten