Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a LEVENSBESCHRIJVINGEN

der dit getal. Hij wist zich een machtigen aanhang , vooral door het fpiflen van veel goud en door listige kuiperijen , te maken, en werd zelfs voor Keifcr uitgeroepen.

Deze nieuwe mededinger naar de Opperheerfchappij had niet lang genot van deze geraarlijke hoogheid. Vespcftanus had In dien tijd te Romen het bewind in handen. Hij trok miet zijn leger, bij groote dagreifen, die opiroerigen tegen. Hij bereikte wel ras de ylaats, waar zij zich verfameld hadden, greep ze aan , en gaf zede nederlaag zo, dat hen ge. »e hoop op herftel overbleef. Sabinus vooral ïiad de wraak te duchten van zijnen machtigen mededinger. Dewijl hij vreesde in de handen van Vespafiaan te zullen vallen , gebruikte hij deze list. Hij ftak zijn huis in brand , en verfprcidde het gerucht, dat hij in de vlammen omgekomen was. Intusfchen vlood hij cn verfchool zich in wijduitgeftrekte mijngroeven, op een afftand van vijf mijlen van de Stad.

Sabinus, eensklaps in zijne grootfche ontwerpen te leur gefield , en van het toppunt van grootheid in de uiterfle elcnde nedergeftoxt, had echter nog niet alles verloren. Hij toebield etn goed overig ,;'t welk Vcin oneindig

meer

Sluiten