Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

sT°. li. Regent van St. Saïvatörs Hof

op de Steenftraet, Gefticbt 16$6. 4r. Johan Adriaen Verzyden van Varick, Heer van Zijl, I75"8.

'T°. 13. Regenten van BarthohmeesWillem sz. van Asfendelft's Hof op de Langegrafty Gefticbt 1624.

arthout Adriaan van Asfendelft, O.S.i 7 ƒ 2..

4r. Johan Hieronymus van dér Marck, R. S. 1779.

T°. 14. Regenten van Bethïehems Hof 'op de Langegraft, Gefticbt 16 \ 1.

Ir. Jan van Royen, Dav. Zoon, Penftanaris, 175*3,

illis Christiaan van der Meniën, 177S.

1°. if. Regentenvan Broucboven 'sHof ep de PapegrafGefticbt 16*40. ?

Jr. CornelisChastelein, P.B. 1763. r. Jacob Heyns, O. B. 17Ó4.

Ir. Maarten Marcus, O B. Secretaris van bet Collegie van de Heer en Hoofd-Ingelanden van Delfland. 1771.

Jr, Hendrik van Buren, R. B, 1773.

ar* Nicolaas van Leeuwen, O. S. Rentweeft er, 1760..

B 3. No, 16,

Sluiten