Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JN A Jfi M W IJ Z E R,

waerin gevonden worden de Naemen I van de Ed. Groot Achtb. HE EREN de H E E R. E N

REGENTEN

der STAD

L E Y D E ]S

Mitsgaders van verfcheidene andere' COLLEGIEN en BEAMPTE1

| met derzelper woonplaetse2v,

Voor den Jaere 1782.

TE L E T D E N, P*J C. van HOOGEVEEN, Jun. 1782.

Met Privilegie. ,

Sluiten