is toegevoegd aan uw favorieten.

Naemwijzer, waer in gevonden worden de naemen van de [...] regenten der stad Leyden [...]. Voor den jaere 1791

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER.

het Chirurgijns Collegie , eu Coll. Pharmaceuticum. 39

rocureurs. 37 . . . van Rhynland. 96

rofesforen. 85, 86

^.aed en Penlionaris. 6 Lector en Rechteren van dc ünivcrfiteit. 84, 85. Legenten der Armen Bakkerye. 25

.... van de Gasthuizen. 21, 22•

de Hofjens.

0.6 tot 34 ...... 't Pluis

zittenhuis. 2 3

't Minne , of

oude Armen Mannen cn Vrouwenhuis. 24

't Pesthuis.

25

't Staeten Collegie. 88 L . . . . 't Weeshuis. 22

[ en Regentes-

fen van 't Walfche Weesen oude Mannen enVroui wenhuis. 64 Rentmeefter van 't Capittel ten Hoogelande. 13 . . . . van Rhijnland. 92

de Schutterij. 19

Univerfiteit. 84

Roijeer of Reken Meerleren. 6 Rooimeefters. 48 lUuwiaajitelsg. ?S

Schepenen. 5 •> 8 , 9

Schippersg. (groote) 71

vaerende met d£

Speelfchuiten. 77 Schoenmakersg. 72 Schoolmeeftersg. 80 Schoolarchen van de Latijnfche Schooien. 83 Schout. 5 Schrijnwerkersg. 67 Schrijver op de Auctien. 56 Secretaris. & Secretaris van de Rekenkamer. <» de Schutterij e. 19

Senaet. 87

- Vierfchaer

84.

Weeskamer. 14 O. M. en Vr.

Huis. 24 - van Welgeboo-

rene Mannen. 9** .... . van Curateuren.

.84

Secretarisfen van Rhijnland. 9*

Sluiswachters van hec Hoogheemraedfchap van Rhijnland. 93 > 94-

Smitsg. 67

Staalmeefters van de Lakenhal. 4<*

Stads Apothecar. 43

- - - Chirurgijns. 4!

- - - Doctoren. 39

- « • Tnift« ea Eiker. 54 £3 J