Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CO

nefque Confuetudines, qua funt contra Ecckfia übertatem ejufque perfonas & bona adverfüs Canonicas fanctiones. Authenr. Item nulla communitas Cod. de Epifc & Cler. legem omnia privvlegia ibidem. Quibus fan&ionibus non da: Übertatem Eccfefiafticam fed protegit.

Sic & Belgarum Principes non ex nova gratia fed inhaerendo iifde mordinatiom divinae , Conciliis, & Sanétionibus femper ejufmodi libertatem, exemptionem, & Immunitatem voluerunt ïllibatam.

Ut patet ex variis Decretis, Inftrumentis, & Concordatis defuper editis.

Expreffis terminis hoe confirmatur in edicto Joannis Ducis Biabantiae dato Bruxellis anno 1306.

Item in Decreto generalis amortifationis per Carolum Audacem dato 8. Julii 1475.

Item Maximiliani & Mariae Ducum Auftriae & Brabantiae de anno 1479. die 13. Junii; quo declarant inter alia, quod Clerus fui Ducatüs fit immunis ab omnibus fubventionibus & oneribus publicis uytwyfens de gheeftelyche ende JCeyJerlycke rechten ende vryheden, eamdemque Immunitatem ibidem denuö confirmant, ac juxta laudabile praedecefforum fuorum exemplum perpetuis futuris temporibus illaefam obfervari volunt.

Idipfum renovavit Philippus Pulcher filius Maximiliani & Manae 20. Sept. 1495.

Idem patet ex Decretis Caroli Quinti Caefaris Brabantise Ducis de annis refpectivè ^515. & 1546. uti & Philippi filii ejus 1557. Vide 3. part. Placat. Brab. tit. aengaende de geeftelycke vryheden ende exemptien cap. 1. fol. 160.

Idem colligitur ex juramento Archiducum Alberti & Ifabel.ae praeftito 5. Decembris 1599. ad manus Archiëpifcopi Hovii.

Cum igitur ex ordinatione divina, Conciliis, Cauonibus,

Sluiten