Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de MEDELEDE N:

Elbert Waller,

NlCOLAAS ReYERS.

Joan de Stoppelaar. Willem Bilderdyk. Ds. Olivier Porjeere.

Mr. JEAN Portal AmalryJohannesWilhelmusbüs,1ngh.

jaques DoZY.

Mr. Jacob van Haeften.

de HONORAIRE LEDEN:

Ds. Henricus Hasebroek. Mr. Dan. Mich. Gysb. Heldewier,

CoRN. van der Pot.

Paulus du Rieu, junior.

Mr. Pi eter Vromans.

Mr. Jacob Kinkée.

Hendrik B eg ram.

Jan Hendrik Knibbe.

Mr. P. J. Tebing van Berkhout. Denys Bouwman. Ds. Johannes Wilh. Bouvink. Jan Hendrik de Lanno'y. Mr. Thomas du Val. Jacobus Kerkhooven.

DlDERIIC van Leydem.

Ds. Samuel Hubert. Dr. Wybo Fynje. Hendrik Albert Dibbetz. Adrianus Bogaers,

Mr. G. L. G. Baron van Fridagh.

Dr. Andr. le Pla.

Mr. Dirk Wormer.

Joh. Hoogvliet.

Mr. Th. van Limburg.

Ds. C i-i r i s t i a e n R e t m a n.

Andries van Warendoup, Jansz.

Theod. Louis Drabbe. Mr. Casparus Byleveld. Mr. Willem Jan van der Goes. Jacob van der Meer. , Petrus Franciscus Burman. Mr. Jan Louis van der Burcu. Corn. Adr. van Immerseel.

CO rn. VAN Kf.KCHEM.

Joii a n de Jong.

Mr. Toussaint Woordhouder.

Re ver van den BoSCIi.

Mr. Bernardus Blok.

Kr

J_^f a de vergaderde Leden hadden placts genomen, ftelde de Voorzitter, uk riaein der bijzondere Vergadering van Befchermheeren en Beftuurderen, tot Medelid vaa dit Genootfchap voor den Wel-Edelen Heer Mr. jacob van haeften, Advocaette Utrecht - en tot Honorair Lid den Wel Edelen Heer r' bernaRdus blok Secretaris der Stad Enkhuizen.

zod^ni^lt yer,dezing deezer beide Heeren gchallotteerd, en dezelve als KoozenöeghWgekeurd1 w^n, werd de tweede Secretaris gelast die nieuw verdeed Ve ÏÏÏJE terJbnd kcnnis ce ^ven, opdat zij, indien zij wilden, nog eerfte terl onï "S Jk°nden Wjwoonén, gelijk dan ook de be,de Heeren, de 7 in e n, Hn D ï Weede een wein gfoeter in de Vergadering verfcheenen zin, en na door den Voorzitter te ziin verwelkomd , de Wetten van het Genootfchap onderteekend hebben.

De Voorzitter opende vervolgens de Vergadering met een Dichcftuk, getijtel d: De Kinderliefde. °

De tweede Secretaris deed daer op hc: volgende Vcrflag:

MIJNE

Sluiten