Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 7 2

N A E I L IJ S T

DER TEGENWOORDIGE LEDEN VAN HET TAELen DICHTLIEVEND GENOOTSCHAP,

Onder de Spreuk:

KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN.

Opgerecht binnen Leyden, op den xi. van Slagtmaend 1766.

BE S CIIE R M H E EREN:

Wel Edele Geflrenge Heer Mr. Daniël van Alphen, Oud - Raed in deVroedfchap en Schepen ; mitsgaders Griffier der Stad Leyden; enz. enz. 7. 10 1772,

De Wel-Edels Geftrenge Heer Mr. Jan van Royen, Adr. Z. Raed eil Oud - Schepen der Stad Leyden, en wegens dezelve Stad gecommitteerd in het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit te Amfterdam; enz. enz. 7. 10. 177a.

De Hoog Eerwaardige Hooggeleerde Heer Mgidius Gillisfen, Doctor en Hoogleeraer in de H. Godgeleerdheid, aen 's Lands Hooge Schoole te Leyden; enz. enz. 27. i. 1779.

De Wel Edele Hooggeleerde Heer Hendrik Albert Schultens, Hoogleeraer in de Oofteïfche Taelen aen 's Lands Hooge Schoole te Leyden; enz. enz. 19. 5- 1784.

pe Wel Edele Geftrenge Heer Mr. Johan Andreas Cunaus, Raed en Schepen der Stad Leyden; enz. enz. 19. 5. 1784.

HOOFDLEDEN en BESTUURDERS;

Cornelis van Hoogeveen, Junior, te Leyden. ir. 11. 1766.

Cornelis Heyligert, te Leyden. If. II. 1766".

Pieter Vreede, Koopman te Leyden. 3. 8. 176S.

Karei de Pecker, P. Z. Secretaris van den Hove en hooge Vierfchaer van

Rhijnland en Procureur te Leyden. 8. 5. 1771. Jan de Krttyff, te Leyden. ri. 11. 177Ö.

Mr. Joost. Romswinckel, Raed en Schepen der Stad Leyden. 29. 5- i78a.

Mr. Daniël Michiel Gysbert Heldewier, Veertig in Raede der Stad

Leyden. 29. 5. 1782. Jan Paauw , A. L. M. & Philofoph Doctor, te Leyden. 29.5. 1782.

MEDEBESTUURDERS:

Daniël Hovens, Leeraer der Doopsgezinden te Leyden. 26. 5. 1784. Broërius Broes, Doctor en Hoogleeraer in de H. Godgeleerdheid ,aen

's Lands Hooge Schoole te Leyden, 11, 5. 1785. Gozewyn Jan Loncq, te Leyden. 31. 5. 1786". Wk. Jacob Aarnout Clignett, te Leyden. 23. 5- 1787.

A ME-

Sluiten