Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

Blyf altoos 't beste deel van Neèrlands vrye Staaten,

Al word gy afgemaakt, gefolterd en verdrukt; 's Lands oudften moeten zig op u gerust verlaaten;

Zorg dat hun edel doel voor 's volks belang gelukt. Die God, die Neèrlands hulk voor ftrand en klip bewaarde,

Al ging de zee van ramp in weêrfpoed hemelhoog, Die 't wagglend Staatsgebouw voor wisfen val bewaarde,

Met vuur- en wolk-kolom voor onze legers toog; Die God voere u ten ftryd, en doe de Vryheidsftanders

Befterven in uw vuist, tot dat gy overwint; Blyf dus o heldenftoet, getrouwe Nederlanders!

Al vegtend voor 's Lands zaak, manhaftig, — eensgezind. Dus ziet ge u wis beloond met palmtak en laurieren,

Door 't kroost, waar voor gy ftreedt, uit vryheidstuin geplukt; Zo zal een' eerekroon uw braaven fchedel fleren,

En elk die u begroet ftaat voor uw deugd verrukt; Stokoude grysheid zal met nat bekreten wangen,

Terwyl het huplend kind met open armpjes lacht, II drukken aan zyn borst, u in zyn arm ontvangen;

Zo blyve uw naam geroemd by 't laate nageflagt.

Of

Sluiten