is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD, 423

flfc HOOFDSTUK.

Over de middelen, door welken Godsdienst onder een Folk kan, mag en behoort bevorderd te worden.

§ 18. Inleiding. . .... 63

EERSTE AFDEELING.

Middelen ter bevorderinge van Godsdienst, die tot de Conftitutie van een Volk behooren , of uit den aart der burgerlyke Maatfchappy voortvloeijen.

§ 19. Eerfle Middel. Ieder Burger te befchermen by zyne

vryheid in het ftuk van Godsdienst. . . 64

§20. Tweede Middel. Het burgerlyk Beftuur maake geene ftellige befchikkingen, hoe genoemd, omtrend het ftuk

van ■ Godsdienst. ... . \ .65

- .

§ 21. Derde Middel. Een ieder geniete, in het ftuk van

Godsdienst, de onbeperktfte vryheid. . . 66

5 22. Eene uitweiding over het houden van Godsdienstoefeningen binnen de daartoe beftemde Gebouwen met ontflooten deuren. . . <, - 75

§ 23. Vierde middel. De burgerlyke Wetten moeten weinig, eenvondig, klaar, en de daarby bepaalde ftraffen duidelyk aangeweezen zyn; maar naauwkeurig ter uitvoer gébragt worden. . . . . . 88

§ 24. Over de Belastingswetten. . . . . 96

§ 25. Over den Eed. . . . . ... 100

TWEE-