is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 MOZES.

ning der Hebreeuwen was uitnemend wel gefchikt om het Gemeen in bedwang te houden.

(6.)

Lycurgus wilde de Vrouwen op zodanig eene wyze geoeffend hebben, dat zy bykans een Manlyk voorkomen kregen, althans dappere heldinnen wierden. Voor 't overige duldde hy echter dat zy als van een lager rang dan de Mannen gefchat mogten worden.

'(7-)

Mozes heeft wel de Vrouwen , die , daar zy voor zekeren prys gekogt wierden , in een foort van flaafsch verband Honden, met de Mannen niet gelyk gefield ; dan hy heeft haar nogtans tegen vele onregtvaardige mishandelingen gehandhaafd; en haar het opzigt over het huis en huiswerk, dat juist hare zaak is. aanhevnlen.

Lycurgus wilde dat kuifche'huwelyken aangegaan zouden worden, en dat men zich in 't huwelyk omzigtig zoude gedragen, om flerke en gezonde kinderen te telen. De overi-

Mozes kwam door zyne wetten, wegens de kuischheid, vele gebreken en verkeerdheden onder zyn Volk deswegens voor ; • hy beperkte den invloed van de zugt voor de veelwy-