Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

OPGAAVE der IMPOSTEN, welke ten behoeve van het Gemeene Land geheeven worden in het Quartier van Veluwe.

1. TT^cne jaarlykfche Ordinaris Vcrpondinge van aïte vafte Goc-

deren.

2. Een Impoft van den 5ofte of asfte penning van alle verkogte en veralieneerde Goederen.

3. Een Impoft van den 10de, aoftc of 4°üe penning op dc Colkteraaïe Succeflie.

4. Een Impoft op de Wynen* op de Azyn.

6. . . — op de Bieren.

jf. . op de Moutcys.

g 1 op de Paarden.

0. op de Zeep.

10. —> op de Tabaks-confumtïeV

ir, _— op het Gemaal.

11. op het Beftiaal.

13. ■ op het Zout.

14. op de Hoornbeeften.

15. ;— op de Bezaaide Landen.

36. . . op de Ontgronding van de Gelderfehe Veenerh

17. op de Waag.

18. — op alle gebrande Wateren ;by forme van Monopolie^

welk Middel, hoewel meede federt lange jaaren geheven , egter niet voor permanent kan gehouden worden, alzoo daar toe van tyd tot tyd nieuw confent moet worden gedragen,

Voorts de volgende Extraordinaire Middelen: jp. Paflage-geld. 20. Haardfteede-geld. ar. Hoofd-geld. 2.1. Ambt-geld.

Alle welke Middelen (uitgezonden de drie eerfte , voorts de Waag, en het Ambt-geld) geheeven worden by püblicque Verpagtinge, met deeze bepaalinge nogtaus, dat wanneer het een of ander niet naar genoegen Verpagt kan worden , zoodanig Middel als dan word opgehouden, en aan de Magiftraat of Officieren, onder welkers Diftrift het opgehouden Middel behoord , aangefchreeven , om een Collecteur te nomineeren, welke dan geduurende dat Pagtjaar word aangefteld, ingevolge de Ordonnantie öp de Collecteurs beraamd , waar op dezelve vooraf den Eed komt af te

O Voorts

Sluiten