is toegevoegd aan uw favorieten.

Lijkzangen op den weleerwaardigen heere Rutger Schutte, leeraar der hervormde gemeente te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i64 )

U weêï te vinden, Hemelling! te 1 Erfland , waar gij met uw hart reeds lang verkeerd^

D weêr te vinden, daar gij uitblinkt iu den kring Der Heiligen, wier zang gij hier reeds volgen leerdett

U daar te omhelzen, vol verrukking, in t genot

Der liefde en heerlijkheid van een' drieëenig' god! Godvruehte Vrouw! die nu uw' reisgenoot moet derven;

Gij, al zijn Vrienden, die met hem één' weg verkoost!

Zietopwaard,waaruwscHuttEuwacht-Gijvoeltdien troost!

Sterk,Leevensvorstlmijnhoop.en blijf mijnaoTs bij'tftcrven!

JAN J O R D E N S.

L IJ