Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(O

VRTIIEIB, GELTKïiEÏD, BROEDERSCHJP.

Vergadering van de pro-

vifioneeJe Reprsefentanten van het Volk van Holland, Saturdag den 14 February 1795.

Het Eerfle Jaar der Bataaffche Vryheid.

P R M S I D E, C Boterkoper.

P. Paulius. A. Tolk.

Pieter van Zonsbeel\

P R IE S E N T I B ü S, f^A. Louwen.

Roos. Simon Plas.

K. Hovens. J A. J. Menger.

Huichelbos van Liender. j Willem Lamphen. J. Reepmaker van Stjevelshoek. f Cornelis Brouwer,

van La er. - C. van Pomeren.

D. J. van Hogendorp. J. J. Duyvensz.

J. A. van Heemskerk. M. A. Daey.

W. van der Wagt. I Wm. Boken.

Lamb. Sanderus. i L. T. de Kempenaeh

G. Jan Loncq. . van Leyden.

J. Spoors. I W. A. Leftevenon.

F. Kumfius. I J. v. Vredenburch.

B. Moerkerks J. H. de Lange.

Herman Forften. A. ƒ. La Pierrei

D. Speeleveld. J. G. H. Hahn..

Jacob Kluit, Jz. Meycr.

P. W. Wyngaard. W. B. Tip.

Pieter Corver. A. Schrcgardus;

A. van Ooflerbout. 1 L. E. van Eek.

Cornelis Hooy. J. de Jongh Hz.

J. Teengs. ( }. Dekker.

DE Decreeten op gilleren genoomen, zyn gerefumeórd, en* na'voorgaande deliberatie, gehouden voor gearreltecrd.

DE Praefident heeft gerapporteerd, dat de pïégtfge Commis* fie aan de Reprasfentanten van het Franfche Volk, eergisteren benoemd, na gevraagd belet, op heden tegen twaalf uuren zullende worden afgewagt, een quartier te voren in een der Beneden-Vertrekken byeengekomen, gezamentlyk van daar, en geprascedeert door zes Bodelis, was gegaan over hét Binnenhof naar het Quartier bevorens door dén gewezen Stadhouder bewoond, en nu dienende tot het vefblyf der voornoemde Repraefentanten, terwyl de Hoofdwagt met Franfche Troupes, en ook met Inlandfche, die met vliegend Vaandel en Haan de Trom in de wapenen ftonden en. het Salüt deden, bezet was; dat de Commisfie aan de trap door een Secretaris van de Reprgefentan-

A ten

Rejumtie»

Rapport yan de afgelegde Commiflie by de Franfche Repraefentanten»

Sluiten