Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 234 )

Kunstrechters! gij, wier heldenmin, Uw noopte, een' eerzuil op te rechten $

Ziet hoe mijn blijde Zangerin Pepoogd heeft dien te helpen {lichten,

En is haar nu dit doel gelukt,

Zij zal, door eedier drift verrukt, Pan om naar 't fchittrend goud te dingen,

Bij 't heil van Neêrlands vrijen. ftaat,

Zo lang mijn hart voor 't menschdom flaat. Altoos een vrolijk lied, tot eer der Godheid, zingen,,.

DIRK HOUTMAN,

te Foorburg.

D E

Sluiten