Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

VRÏHEID, GELTKHÈID, BROF.DER.SCU.il:

Verga dering van de pro

vifioneele Reprsefentanten van het Volk van Holland gehouden in YHage op Woensdag den 4 Febr.

1795-

Het eer Ik Jaar der Bataaffche Vryheil

PRjESIDE. P. Paulus.

PRMSENT1BUS. Roos.

P. Kops Gz. J. De Jongh Hz. J. A. Lamme.

J. D. Huichelbos van Liender. J. H. de Lange. J. A. v. Heemskerck. Lamb. Sanderus. J. Reepmaker van Strevelshoek.

F. Kumfius.

G. Jan Loncq. Ad. Schregardus. Dirk.de WeiUe. Baiïiaan Cool Jz. Herman Forften. F. v. Leyden. Cafparus Meyer. C. v. Berefteyn.

J. v. Vredenburch*

B. Moerkerk.

Per order J. G. H. Hahn;

Dekker.

Pieter Corver.

DE Decreeten öp gifleren genomen zyn gerefumeert, en na Rsftiêtlê. voorgaande deliberatie gehouden voor. gearrefteerc.

ZYn geleezen de Credehtialen van .de Gedeputeerden vm Crtófa 'sHage, en na voorgaande deliberatie tfezelve Gedeputeer- ttaal van den den met namen de Burgers Adriaan vander Goes, Lambcrt Haag. Engelbert van Eek en Chriftoffel Scheffer* geadmitceert, doelt alleen de twee eerfteri verfchenen.

DE nieuw aangebelde Advocaat Fiscaal en Procureur Gene- Beëedigin*

raai van Holland Guillaurae van der Meerfch heeft ter Ver- van oen Fis-

nadering den behoorlyken Eed van zuivering atgclegt, en is caal van dtf

b 8 A bv Meerjch*

A. J. Menger. A. Louwen.

A. Tolk.

P. W. Wyngaard. Engel van de Stadt; Simon Plas. C. Boterkooper. Jacob Teengs.

C. van Pomereiï. Jacob Spoors.

J. Hoogwegt.

B. van der Velden. J. J. Duyvensz.

N. Catenius.

M. A. Daey.

L'. T. de Kempenaer;

A. J. la Pierre.

D. van Laer. J. P. Wifelius. A. v. d. Goes. L. E. van Eek. H, A. Leftevenon.

C. J. de Lange van Wyngaaï ■ den.

J. du Tour. .

D. J. van Hogendorp. K. Hovens.

Sluiten