Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°?

Tekst, Micha VI. vers 6 tot 8.

Waar mede zal ik den HEERE tegen koomen , en mij bukken voor den Hoogen GOD? Zal ik Hem tegen koomen met Brandojferen? met éénjaarige kalveren? Zou de HEER èen welgevallen hebben aan duizenden van rammen ? aan tienduizenden van olijbeeken ? Zal ik mijnen Eerstgeboorenen geeven voor mijne overtreeding? de vrucht mijnes buiks; voor de tonde mijner ziel ? Hij heeft u bekend gemaakt , o Mensch ! wat goed is ; en wat eischt de HEER van u , dan recht te doen , en weldaadigheid lieftehebben , en ootmoediglijk te wandelen met uwen GOD?

Geene vraag kan er in het gemoed van een mensch oprijzen , welke van zoo groot eene aangelegenheid is, als die, welke in mijnen Tekst voorkoomt. En echter, helaas ! hoe zelden wordt dezelve ter harte gefcoomen ! — Mogt Gods goede Geest het V 2 ge.

ZEVENTIENDE LEERREDE. Geen toegang tot GOD, dan

langs den weg van het EvAN-

gelij, door JESUS CHRISTUS.

Sluiten